German Centre Singapore.

 

Beschreibung

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Repräsentanz Singapur
German Centre Singapore
25 International Business Park
#01-72 German Centre
609916 Singapore

Copyright: Landesbank Baden-Württemberg
Status: Abdruck frei
Foto: LBBW
Datum: 17.09.2002

   
Pressekontakt

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Alexander Braun
Kommunikation
Tel.: +49 711 127-76400
Fax: +49 711 127-74861

alexander.braun@LBBW.de